21 lapkričio, 2014Daily Archives

Matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkursas

Trys 8–10 kl. mokiniai: R. Kairaitytė, A. Pakruopytė ir D. Dadurka, dalyvavo NEC organizuotame nacionaliniame matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkurse. Šiuo konkursu siekiama skatinti mokinius domėtis ir mokytis gamtos mokslų ir matematikos, propaguoti modernias matematikos ir gamtos mokslų užduotis. Konkurso užduočių klausimai orientuoti į mokinių aukštesniuosius mąstymo gebėjimus, bendrąsias kompetencijas ir žinių taikymą konkrečiose praktinėse situacijose. Mokiniai užduotis atliko kompiuteriu. Laukiame rezultatų.