20 lapkričio, 2014Daily Archives

Protų mūšis

2014 m. lapkričio 20 dieną mokykloje vyko protų mūšis, kurį organizuoja elektros perdavimo sistemos operatorius „LITGRID“. Šiame protų mūšyje varžėsi keturios 9–11 klasių komandos, kurioms reikėjo atsakyti į įvarius klausimus apie elektrą, jos reiškinius, gamybą ir perdavimą ir t. t. Nugalėjo komanda, pasivadinusi „Gyvenimas mažytis, nėra čia ko varžytis“. Komandos nariai 10–11 kl. mokiniai: Augustinas Babarskas, Agnė Bernatonytė, Daivaras Dadurka, Arūnas Ringys, Gintaras Svetlauskas.

  

                                                Fizikos mokytojas Audrius Kazakevičius

Filmo „Dėmesio – maistas“ peržiūra

2014 m. lapkričio 17–21 d. mokykloje vyresniųjų klasių mokiniai žiūrėjo dokumentinį publicistinį filmą „Dėmesio – maistas!“. Mokiniai, stebėdami filmą, pamatė, kaip ir kodėl švaistomas maistas, kaip būtų galima bent dalį jo išgelbėti, kaip ši problema yra sprendžiama, kaip maisto švaistymo problemą vertina tie žmonės, kurie skursta, ką apie tai mano suinteresuotos valstybės institucijos.

Rodydami šį filmą stengėmės mokiniams ugdyti sąmoningumą, racionalaus vartojimo įgūdžius. Filmo „Dėmesio –  maistas!“ peržiūra ir aptarimai buvo organizuoti prisijungiant prie Globalaus švietimo savaitės Lietuvoje iniciatyvos.

Lietuvos mokinių informatikos olimpiada

Mokykloje vyko Lietuvos mokinių 9–12 klasių informatikos olimpiada. Olimpiadoje dalyvavo 5 mokiniai. Geriausiai sekėsi 11 klasės mokiniui Augustinui Babarskui. Sveikiname!

Gerumo link

  Įgyvendinant Šeštokų mokykloje vaikų ir paauglių nusikalstamumo programą ,,Gerumo link” mokiniai lankėsi Metelių regioniniame parke. Jau prie lankytojų centro mus pasitiko balinis vėžlys, dzūkiškai vadinamas ,,gelažinė varlė“. Pamatėme per galingą optinę įrangą Dusios ežere plaukiojančių paukščių laukių, gulbių būrius. Vaikai gilino ekologines žinias žaisdami žaidimus ,,Padėk vėžliukams rasti namus“, ,,Kas kur gyvena“, sprendė kryžiažodį. Aplankėme pelkę, pamatėme kur auga spanguolės, Kryžių šventovę, atsigėrėme vandens iš stebuklingo šaltinio, atvykome ir prie Prelomciškės pilialalnio, išgirdome legendą apie šį piliakalnį, lankėmės žvejų gyvenvietėje – Meteliuose, prie Metelio ežero.  Labai daug sužinojome ir pamatėme, grįždami namo kalbėjome kokios gražios ir įdomios vietos, kurios yra šalia mūsų, o šalia gyvendami, mes to nepastebime ir nevertiname.

Alma Vaišnienė, socialinė pedagogė, programos koordinatorė