11 lapkričio, 2014Daily Archives

Padėkos diena Šeštokų mokykloje

2014-11-11 į Lazdijų r. Šeštokų mokyklos II aukšto fojė sugužėjo didelis būrys svečių, pedagogų, mokinių ir jų tėvelių. Renginio tikslas – pristatyti mokykloje vykusius pokyčius 2008–2014 m., kurie iš esmės pakeitė mokymosi ir darbo sąlygas. Į mokyklą atvyko Lazdijų r. savivaldybės meras A. Margelis su padėjėja R. Škarnulyte, Lazdijų r. savivaldybės tarybos narė D. Ambrazevičienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas J. Gudžiauskas, Šeštokų seniūnijos seniūnė L. Audzevičienė, Šeštokų seniūnijos socialinė darbuotoja N. Apolskienė, Lazdijų kultūros centro Šeštokų laisvalaikio salės darbuotoja A. Audzevičiūtė, Šeštokų parapijos klebonas kun. E. Naujalis, asociacijos Dzūkijos VVG finansininkė V. Mazėtienė, UAB SIKC projektų įgyvendinimo grupės vadovas G. Bleizgys. Mokyklos merginų ansamblis šventę pradėjo mokyklos himnu, o pavaduotoja ugdymui J. Vaičeskienė pristatė projektus: „Lazdijų rajono savivaldybės Šeštokų vidurinės mokyklos pastato rekonstravimas ir modernizavimas, Lazdijų g. 4, Šeštokai, Lazdijų r.“ ir „Šeštokų vidurinės mokyklos aikštyno sutvarkymas“. Pavaduotoja ugdymui informavo susirinkusiuosius apie atliktus darbus, investicijų dydį, pokyčius iliustravo nuotraukomis. Mokyklos direktorė M. Januškevičienė pasidžiaugė atliktais darbais, už bendradarbiavimą ir pagalbą įgyvendinant projektus, įteikė padėkas Lazdijų rajono merui A. Margeliui, UAB SIKC projektų įgyvendinimo grupės vadovui G. Bleizgiui, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjui J. Gudžiauskui, asociacijai „Dzūkijos VVG“, UAB „Algraižė“, žodžiu padėkojo Lazdijų r. savivaldybės tarybos narei D. Ambrazevičienei, Šeštokų seniūnijos seniūnei L. Audzevičienei, Lazdijų kultūros centro Šeštokų laisvalaikio salės darbuotojai A. Audzevičiūtei, mero padėjėjai R. Škarnulytei, kun. E. Naujaliui ir kolegoms, prisidėjusiems įgyvendinant projektus. Už sudarytas puikias sąlygas mokytis ir sportuoti ir atvežtas dovanas rajono merui mokyklos mokinių vardu dėkojo mokinių tarybos pirmininkė A. Bernatonytė. Mokyklos mokinės G. Labenskaitė, M. Meilutė ir merginų ansamblis renginiui spalvų suteikė savo nuotaikingomis dainomis.

   Pasibaigus renginiui mokykloje, svečiai ir visa mokyklos bendruomenė patraukė prie mokyklos aikštyno, kuriame rajono meras A.Margelis ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas J.Gudžiauskas perkirpo aikštyno atidarymo simbolinę juostelę. O kad sportuojant neatsitinktų nelaimingų atsitikimų, aikštyną pašventino klebonas E.Naujalis. Čia pat ir prasidėjo krepšinio varžybos.

Atidengta atminimo lenta kun. Juozui Inkratui

2014-11-11, pasibaigus Šeštokų mokyklos aikštyno atidarymo šventei, Šeštokų miestelio bendruomenė rinkosi prie senosios klebonijos, kur buvo atidengta atminimo lenta kun. Juozui Inkratui. Taip buvo įamžintas kunigo atminimas, kuris II-ojo pasaulinio karo metais nuo pražūties išgelbėjo dvi žydų tautybės mergaites. Šį iškilų Šeštokų krašto žmogų kun. Juozą Inkratą savo eilėmis pagerbė mokyklos mokiniai, Šeštokų kultūros namų moterų ansamblis „Kaimynės“, kultūros centro darbuotojai A. Audzevičiūtė ir V. Trampas – santūriomis dainomis. Savo apsilankymu ir paprastu žodžiu kunigą pagerbė ir rajono meras A. Margelis, o Šeštokų seniūnė L. Audzevičienė kvietė jaunimą susimąstyti, pavyzdį imti iš tokių neeilinių žmonių. Kun. E. Naujalis pašventino atminimo lentą, o miestelio bendruomenės nariai uždegė žvakeles.