14 lapkričio, 2014Daily Archives

Tarptautinė tolerancijos diena

  Įgyvendinant Šeštokų mokykloje vaikų ir paauglių nusikalstamumo programą ,,Gerumo link” mokykloje vyko Tarptautinės tolerancijos dienos minėjimas. Jau visą savaitę mokykloje vyko klasių valandėlės, kurių metu mokiniai aptarė tolerancijos ir netolerancijos pavyzdžius, kūrė TOLERANCIJOS KNYGĄ: piešė piešinius, rašė mintis apie toleranciją ir netoleranciją.

 Alma Vaišnienė, socialinė pedagogė, programos koordinatorė