4 kovo, 2014Daily Archives

Praktikos savaitė

Įgyvendinant „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“ Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002 pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-01-V priemonę „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“ projektą, 2014 m. kovo 3-5 dienomis 11 kl mokinės: Odeta Rudzevičiūtė, Laura Pakruopytė, Auksė Kočiubaitytė, Aura Armalytė, Rita Matulevičiūtė, Urtė Vajavudzkaitė, Dovilė Krunglevičiūtė, Ieva Valentukonytė dalyvavo Praktikos savaitėje.

Dėkojame įmonių: R. Pyplio IĮ „Slenkstis“, Lazdijų r. Šeštokų mokyklos, Lazdijų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, UAB „Martas“, VŠĮ Lazdijų ligoninė, K. Matulevičiaus firma „Ryto žvaigždė“, „Gintarinė vaistinė“ vadovams bei jų kolektyvams už suteiktą galimybę „pasimatuoti“ įvairias profesijas.

Ugdymo karjerai koordinatorė Alma Burbaitė