9 gruodžio, 2013Daily Archives

Karjeros ugdymo mokymai

Įgyvendinant projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“ Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002 pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-01-V priemonę „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“, mūsų mokyklos 10-12 kl. mokiniai 2013-12-09 dalyvavo karjeros ugdymo mokymuose „Pirmasis žingsnis į darbo pasaulį“, kurie vyko Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijoje.

Mokymus vedė Lietuvos mokinių švietimo centro  konsultantai – Virginija Alasevičienė, Mindaugas Samuolaitis, Robertas Šunokas ir Mindaugas Suchotskis.

Continue reading »

Antikorupcijos diena

        Korupcija kaip aštuonkojis apraizgiusi visą pasaulį, todėl mokiniai gamino aštuonkojį ir jam kiekvienos klasės atstovai surišo kojas tokiomis vertybėmis kaip: sąžinė, dora, teisybė,valia, orumas, atkaklumas, meilė, atsakomybė, pakantumas.

       Klasių valandėlių ir pilietinio ugdymo pamokų metu vyko diskusijos apie korupciją.

       12 klasės mokiniai sukūrė filmuką , kurį stebėjome renginio metu.