31 gruodžio, 2020Daily Archives

Lazdijų r. Šeštokų mokykla sertifikuota OLWEUS vardo mokykla

2012 m. sausio 24 d. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro direktoriaus įsakymu Nr. (1.3)V-27 „Dėl Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos
diegimo ir mokyklų sertifikavimo tvarkos patvirtinimo“ ir 2020 m. lapkričio–gruodžio mėn. Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos audito ataskaitomis Nr. OPKUS1-1 – OPKUS1-58, Nacionalinė švietimo agentūra patvirtino, kad mūsų mokykla atitinka Olweus patyčių prevencijos programą ir Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos standartus, todėl mūsų Lazdijų r. Šeštokų mokyklai suteiktas „Olweus mokyklos“ vardas 2020–2021 ir 2021–2022 mokslo metams, t. y. Lazdijų r. Šeštokų mokykla sertifikuota OLWEUS vardo mokykla.
Pasitinkant gražiausias metų šventes mus ši žinia labai pradžiugino. Tai visos mokyklos bendruomenės svarus indėlis vykdant šią programą.