8 birželio, 2020Daily Archives

Vertimų diena: anglų kalba ↔ lietuvių kalba

Jau ne pirmi metai mokykloje organizuojama Vertimų diena. Kaip ir beveik visi dalykai, taip ir ši diena buvo elektroninėje erdvėje. Visų klasių mokiniams per lietuvių ir anglų kalbų pamokas buvo siūloma užsiimti kiek kitokia veikla nei įprastos pamokos. Šiais metais vaikai vertė jiems pritaikytus ir, kiek įmanoma, įdomesnius ir patrauklesnius tekstus jau ne vien iš anglų kalbos į lietuvių, kaip ankstesniais metais, bet ir atvirkščiai – iš lietuvių į anglų. Skatinti vertėjai panaudoti visas jiems žinomas kalbos išgales, kad ne vien tekstai būtų tiksliai išversti, bet panaudota laisvojo vertimo laisvė. Įdomiausiais ir gražiausiai pateiktais darbais dalijamės ir kviečiame peržiūrėti.

Paramos ir labdaros fondo „Švieskime vaikus“ dovanėlės

Šeštokų mokyklos neformalaus ugdymo būrelio „Etninės šventės ir papročiai“ 2–3 klasių  mokiniai dalyvavo virtualiame konkurse „Vaikų Velykėlės 2020“. Šiuo renginiu siekiama integruojant etninės kultūros programą skatinti mokinius domėtis lietuvių liaudies papročiais, branginti senąsias tradicijas, plėtoti bendruomeniškumą.

Platformoje „Zoom.us“ vyko nuotolinės neformalaus ugdymo „Etninės  šventės ir  papročiai“ pamokos, kurių metu mokiniai įvairiais raštais išmargino margučius, piešė piešinius. Iš daugybės kūrybinių darbų sukurti skaitmeniniai koliažai buvo išsiųsti labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ organizuojamam respublikiniam konkursui „Vaikų Velykėlės 2020“.

Paramos ir labdaros fondo „Švieskime vaikus“ dovanėlės pasiekė mokyklą.  Jos projekto dalyviams bus išdalintos, kai tik galėsime visi susitikti   mokykloje.

2 kl. mokytoja I. Bernatonienė