14 birželio, 2019Daily Archives

Gedulo ir vilties dieną…

1941 m. birželio 14 d. prasidėjo masiniai lietuvių areštai ir trėmimai į Sibirą. Per savaitę iš Lietuvos išvežta 30 tūkst. Lietuvos piliečių. Iki šiol vis dar tiksliai nenustatytas tikslus ištremtųjų ir žuvusiųjų pakeliui į tremtį skaičius. Žmonės buvo tremiami krovininių traukinių vagonuose.

Viena iš vietų, iš kurios pajudėjo vagonai, yra Šeštokų geležinkelio stotis. Stoties teritorijoje yra pastatytas kryžius, skirtas šiam juodam Lietuvos istorijos tarpsniui atminti. Būtent čia kasmet susirenka žmonės paminėti, prisiminti, pagerbti tremtinių.

Būtent čia po Šeštokų Švč. Mergelės Marijos, Nuolatinės Gelbėtojos, bažnyčioje aukotų Mišių susirinko minėjimo dalyviai – dalis mokyklos bendruomenės, miestelio žmonės ir svečiai. Prie kryžiaus padėta gėlių, uždegtos žvakelės, prisiminta liūdna istorija. Vėliau visi patraukė Šeštokų kultūros namų link, kur toliau tęsėsi renginys. Čia mūsų mokyklai atstovavo Liucija Ažukaitė ir Beatričė Kancevičiūtė bei Etnografinio ansamblio merginos.