14 birželio, 2015Daily Archives

Gedulo ir vilties dienos minėjimas

Birželio 14-ąją Gedulo ir vilties dienos minėjimo renginyje dalyvavo ir mūsų mokyklos bendruomenė. Renginys  įvyko Šeštokuose, prie geležinkelio stoties, skverelyje, kur  yra pastatytas kryžius tremtiniams atminti. Čia susurinko  žmonės iš įvairių mūsų rajono vietų, valdžios, įstaigų atstovai prisiminti kas buvo Sovietų Sąjungos su mūsų   tauta daroma, prisiminti  labai skaudžius mūsų istorijos puslapius, pagerbti  žmonių atminimą, kentėjusių tremtyje ir lageriuose.  Apie  masinius  trėmimus  ir okupaciją, jos žalą, padarytą Lietuvai, savo pranešime skaitė istorijos mokytojas E.Januškevičius, tremtinių eiles  ir dainas padainavo mūsų mokyklos mokinės. Taip mokyklos bendruomenė prisidėjo prie šio renginio programos, taip pat talkino jam ruošiantis muzikos mokytoja, mokyklos  direktorė, direktorės pavaduotojas ūkiui.