2 birželio, 2014Daily Archives

Dešimtokų palydėtuvės

   9 klasės mokiniai surengė popietę dešimtokams – palydėtuves į 11 klasę. Popietėje dalyvavo mokyklos direktorė M.Januškevičienė, pavaduotoja ugdymui J.Vaičeskienė. Savo mokinius prisiminė ir tolimesnės sėkmės jiems linkėjo pirmoji  mokytoja L.Kunigonienė, klasės auklėtoja A.Vaišnienė, mokytojai R. Petrauskienė, A.Makaveckienė, K.Žilinskas. Devintokai įteikė atminimo dovanėles. Dešimtokai surašė savo svajones, kurias, sudėje į skrynelę, paliko saugoti auklėtojai. Mokiniai visi kartu žaidė įvairius žaidimus.