28 vasario, 2022Daily Archives

Dailės olimpiada

Šiandien mokykloje vyko nuotolinė 2022 m. rajoninė dailės olimpiada, jos tema „Laikmečių atradimai“. Šeštokų mokyklai atstovavo 7 kl. mokinys Jokūbas Ažukas, jo darbo pavadinimas „Kosmoso atradimai“ ir Šeštokų dailės skyriaus mokinė Gabrielė Zalieckaitė (3gd kl.), darbo pavadinimas „Kartos“. Gabrielė rajone laimėjo I vietą ir keliauja į III šalies etapą. Linkime sėkmės.

Laimėjimai „Olympyje“

Visą lapkričio mėnesį vyko Tarptautinis edukacinis konkursas „Olympis 2021m.  – Rudens sesija“. Konkurso tikslas – sudominti mokinius mokomaisiais dalykais, skatinti mokymosi motyvaciją, patikrinti savo žinias.

Konkurse dalyvavę pradinių klasių mokiniai džiaugiasi pasiekimais ir gautais diplomais bei padėkomis iš įvairių mokomųjų dalykų.