18 vasario, 2015Daily Archives

Tėvų susirinkimas

2015-02-18 įvykusiame tėvų susirinkime dalyvavo Lazdijų r. savivaldybės Meras A. Margelis, kuris pristatė tėvams ir mokyklos pedagogams Lazdijų rajone įgyvendintus projektus ir įsisavintas lėšas, o Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas J. Gudžiauskas ažvelgė švietimo sistemoje vykstančius pokyčius ir mūsų mokyklos perspektyvą.