21 sausio, 2020Daily Archives

Mokykloje – gausus būrys lietuvių kalbos žinovų

Sausio 21 d., kaip ir visoje Lietuvoje, Lazdijų rajone įvyko rajoninis lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados turas, į kurį susirinko itin daug mokinių, puikiai nusimanančių apie lietuvių kalbą. Į „lietuvių kalbos atlaidus“ susirinkusius pirmiausia pasveikino viešnia – Lazdijų r. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė J. Jasiulevičienė, mūsų mokyklos direktorė A. Burbaitė. Visus kuo puikiausiai nuteikė pirmokėlė Liucija, kuri atliko lietuvių liaudies dainą taip primindama, kad mums, savo šalies piliečiams, be valstybinės kalbos, labai svarbus ir etnografinis palikimas. Vėliau mokiniai išsiskirstė po klases atlikti užduočių, o juos atlydėjusios mokytojos – klausytis pranešimų, lydimų, kaip vėliau paaiškėjo, aktyvios diskusijos.

Lietuvių k. mokytoja A. Paciukonienė

Pasiekimai rajoninėje matematikos olimpiadoje

Sausio 17 d. Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazijoje vyko 9–10 kl. ir 3g–4g kl. matematikos olimpiados rajoninis turas.

Sveikiname Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos Šeštokų vidurinio ugdymo skyriaus 3gd klasės mokinį Gytį Gliaudenių, užėmusį pirmą vietą (mokytoja O. Žėkienė) ir Šeštokų mokyklos 9 klasės mokinę Emą Zdančiukaitę, užėmusią trečią vietą (mokytojas J. Mikelionis).

 Matematikos vyr. mokytoja Ona Žėkienė