rugpjūčio 2019

Dėmesio!

Rugsėjo mėnesį toliau bus tęsiamos psichologinės konsultacijos. Grafiką galima atsisųsti čia. Jums jau pažįstamas mūsų psichologas Ričardas konsultacijas pradės rugsėjo 4 d.

Vyks individualios konsultacijos mokiniams, mokytojams bei tėvams; grupinės konsultacijos mokiniams, mokytojams ir tėvams.

Grupinių konsultacijų mokytojams tema „Stresas ir jo valdymas“, grupinės konsultacijos mokiniams tema „Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas“. Grupinių konsultacijų tikslas – ugdyti mokinių socialines emocines kompetencijas. Susitikimų su mokiniais metu ugdomi savęs pažinimo, emocijų pažinimo ir valdymo, konfliktų ir problemų sprendimo, sprendimų priėmimo įgūdžiai, formuojamos bendradarbiavimo, konstruktyvaus elgesio nuostatos.

Taip pat suplanuoti 8 susitikimai po 3 akademines valandas tėvų grupinėms konsultacijoms tema „Tėvystės įgūdžių ugdymas“. Tėvų grupinių konsultacijų metu analizuojama tematika yra labai plati: auklėjimo tikslų įsisąmoninimas, efektyvūs bendravimo su vaikais būdai, vaikų netinkamo elgesio nesmurtinis reguliavimas, savarankiškumo ugdymas, problemų sprendimo įgūdžių formavimas. Todėl konsultacijose gali dalyvauti ir tie patys tėveliai.