21 gruodžio, 2018Daily Archives

Eglučių paradas!

Prašome pasigrožėti, kaip išradingai, tradiciškai arba novatoriškai mokiniai su auklėtojomis ir mokytojomis puošė savo klases.

Adventinė popietė sukvietė ir sušildė

Gruodžio 21 dieną mūsų mokykloje vyko adventinė popietė. Folklorinio ansamblio dainininkės priminė mokyklos bendruomenei senąsias lietuviškas advento tradicijas. Dainavo dainas, minė mįsles, žaidė žaidimus, būrė merginoms ateitį. Į šventės sūkurį įsitraukė ir 3ge klasės mokinės, sudainavusios adventinę dainą, ir dešimtokės, pamokiusios žaisti žaidimą. Dešimtokai Gytis ir Andrius paporino nugirstą dviejų kaimynų, Antano ir Prano, pokalbį Gegutės kaime, o aštuntokas Mangirdas įsikūnijo į senelį ir suraitė nutikimą.

Popietę užbaigė penktokai, sugražinę mus į XXI a. Jų pamokanti pasaka apie gerumą, atidumą, atjautą šalia esančiam ir puiki daina palydėjo visą mokyklos bendruomenę į šv. Kalėdas.

Tikybos ir muzikos mokytoja A. Valasevičenė

Lietuvių kalbos pamoka „Pamoka kitoje aplinkoje“ – Pranui Mašiotui 155 metai

Gruodžio 19 dieną skaitykloje vyko 3–4 klasių mokiniams lietuvių kalbos pamoka  „Pamoka kitoje aplinkoje“. Pamokos metu mokiniai susipažino su knygnešio, pedagogo, rašytojo, aušrininko, varpininko Prano Mašioto biografija ir kūryba, rašytojui šią dieną būtų sukakę 155 metai. Pranas Mašiotas gyvenimo darbais įrodė, jog svarbu puoselėti savo tautinį identitetą, kad kiekvienam lietuviui svarbu turėti savo šaknis ir išlaikyti tradicijas. Vėliau mokiniai piešė savo mėgstamus herojus iš P. Mašioto kūrybos – perskaitytų apsakymų ar pasakaičių. Pamoką vedė mokytojos Lina Kunigonienė, Gita Dvilinskienė, bibliotekininkė Alma Vaišnienė.

 Bibliotekininkė Alma Vaišnienė