21 lapkričio, 2018Daily Archives

Mokinių švietimo istorijos konferencijoje „Dzūkijos krašto švietėjai“ būta jaudulio

Lapkričio pabaigoje Lazdijų krašto muziejuje vyko Lazdijų rajono savivaldybės ir Seinų bei Punsko valsčių mokinių švietimo istorijos konferencija „Dzūkijos krašto švietėjai“. Jos tikslas skatinti Lazdijų rajono savivaldybės ir Seinų bei Punsko mokyklų bendruomenes labiau domėtis ir fiksuoti savo gimtojo krašto švietimo istoriją, suvokti švietimo istorijos reikšmę, ugdyti pilietinę savivoką. Konferencijoje buvo pakviesti dalyvauti Lazdijų rajono savivaldybės ir Seinų bei Punsko valsčiaus mokyklų 9–12 (I–IV g) klasių mokiniai.

Šeštokų mokyklos mokiniai taip pat parengė du pranešimus. Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos Šeštokų vidurinio ugdymo skyriaus 4ge klasės mokinė Gytė Burinskaitė ir Šeštokų mokyklos 8 klasės mokinės Brigita Barynaitė, Gabrielė Zalieckaitė, vadovaujamos mokytojos Birutės Jurkonienės, parengė pranešimą „Tylieji mokyklų šeimininkai“. Krosnėnų mokykloje tokie buvo Albina ir Juozas Radzevičiai, mylėję savo paprastus darbus mokykloje, juos sąžiningai atlikę ir dėl to verti didelės pagarbos, o ir savo sodybą puoselėję taip, kad iš JAV atvykę svečiai į tuometinį kolūkį ten lankęsi.
Kitas pranešimas – tai „Naujosios Kirsnos pradinė mokykla bendruomenės žmonių prisiminimuose“, jį skaitė Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos Šeštokų vidurinio ugdymo skyriaus 3ge klasės mokinės Laura Galdikaitė ir Karolina Šuminskaitė, darbui vadovavo istorijos mokytojai Birutė Jurkonienė ir Robertas Janulevičius. Nuotraukos, autentiškas laiškas iš Sibiro, kurio tik dalis buvo cituojama. „Norėčiau tą laišką pamatyti“, – sakė muziejaus direktorė. Tačiau mokytoja Birutė Jurkonienė patikino, kad visos laiško necitavo dėl baisybių, aprašytų jame.