25 spalio, 2018Daily Archives

Integruota pamoka „Metalai ir nemetalai“

Spalio 24 d. mokykloje vyko dar viena integruota pamoka. Šį kartą kitaip mokytis turėjo galimybę devintokai. Buvo integruojami du mokomieji dalykai – chemija ir lietuvių kalba. Mokiniai, jau prieš kelias dienas pasiskirstę į „Metalų“ ir „Nemetalų“ grupes, atliko namų darbus, kuriuos pristatė pamokoje. Vėliau atliko chemijos užduotis: prisiminė alchemiją ir metalų sąsajas su planetomis, panaudodami strypinius modelius „kūrė“ molekules. Taip pat savo žinias devintokai demonstravo ir „Kahoot“ platformoje dalyvaudami viktorinoje. Viktorinos klausimais siekta įrodyti, kad visai nemaža dalis cheminių elementų pavadinimų naudojami ir lietuvių kalboje – smulkiosios tautosakos žanruose, meninės raiškos priemonėse, pavadinimuose ir kt. Apibendrindami pamoką kai kurie mokiniai sakėsi turintys pagilinti chemijos žinias, o kai kurie mano turintys prisiminti vaizdingus lietuviškus posakius ir jų prasmę, bet bene visi vieningai sutarė, kad pamoka buvo naudinga ir įdomi.

Chemijos mokytoja T. Radzevičienė,

lietuvių k. mokytoja A. Paciukonienė