22 spalio, 2018Daily Archives

Integruota muzikos ir matematikos pamoka

Spalio 22 d. mokykloje vyko atvira integruota muzikos ir matematikos pamoka „Muzika ir trupmenos“. Septintos klasės mokiniai turėjo galimybę pažiūrėti, ar dera muzika ir matematika, pajusti muzikos pulsą, parodyti jį plojant, judant ir dainuojant, pakartoti veiksmus su paprastosiomis trupmenomis. Pamokos pabaigoje mokiniai skaitė „Linksmas nuotrupas iš muzikų gyvenimo“. Išsakydami savo nuomonę apie pamoką, dauguma teigė, kad patiko netradicinis matematikos pritaikymas praktikoje ir tokių pamokų reikėtų daugiau. Pamoką vedė muzikos mokytoja A. Valasevičienė ir matematikos mokytoja A. Kancevičienė.