27 rugsėjo, 2018Daily Archives

Išvyka į Lietuvos moksleivių sąjungos (LMS) Lazdijų miesto mokinių savivaldos forumą

Rugsėjo 25 dieną Lazdijuose vyko Lietuvos moksleivių sąjungos (LMS) Lazdijų rajono mokinių savivaldos forumas, kuriame buvo pristatoma šios Lietuvos moksleivių interesams atstovaujančios organizacijos veikla bei buvo renkamas Lazdijų rajono mokinių savivaldų informavimo centro pirmininkas.

Dvi mūsų mokinių savivaldos atstovės, mokyklos mokinių tarybos pirmininkė Brigita Barynaitė ir narė Gabija Bagdanavičiūtė, mokinių savivaldų forumo metu turėjo balso teisę renkant naują Lazdijų rajono mokinių savivaldų informavimo centro pirmininką.

Šeštokų mokyklos mokinių savivaldos koordinatorė, soc. pedagogė Alma Vaišnienė

Europos kalbų dienos atgarsiai

Kaip ir kasmet, minėjome Europos kalbų dieną.

Veiklų turėjome dau ir įvairių: jaunesnių klasių mokiniai su anglų kalbos mokytoja puošė mokyklą – spalvino įvairių Europos tautų tautinius kostiumus, rašė pasisveikinimus įvairiomis Europos kalbomis bei visu tuo pagražino beveik visas mokykloje esančias duris.

Vyresniųjų klasių mokiniai, skyriaus gimnazistai, minėdami Europos kalbų dieną, dalyvavo interaktyvioje viktorinoje kahoot.it platformoje. Taip prismiminė jau žinomus dalykus apie Europos kalbas ir šioms kalbos skirtą dieną, bet smagiausia, kad kiekvienas sakėsi sužinojęs ir kažką naujo, ką žadėjo prisiminti ilgiau nei vieną dieną (pvz., kad hebrajų kalboje rašoma ir dešinės į kairę, kad latvių “kafija” – ne “mafija”, o paparasčiausia “kava”, kad Londone kalbama apie 300 skirtingų kalbų, o Europoje – tik 225…).

Anglų k. mokytoja S. Ažukienė,

Lietuvių k. mokytoja A. Paciukonienė