kovo 2018

Rajoninė 3–4 klasių mokinių pasaulio pažinimo olimpiada „Mano Lietuva“

Vasario 14 dieną A. Kirsnos mokykloje vyko Lazdijų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pradinių 3–4 klasių mokinių pasaulio pažinimo olimpiada „Mano Lietuva“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui.

Olimpiados užduotys buvo susijusios su Lietuvos valstybe, jos istorija, gamta, kultūra, ekologija. Jas atlikdami mokiniai atskleidė žinias apie savo Tėvynę. Atliktas užduotis įvertinę komisijos nariai išrinko olimpiados nugalėtojus.

III vietą užėmė mūsų mokyklos 4 kl. mokinė Ligita Galdikaitė. Sveikiname!

Mokytoja I. Bernatonienė

Netradicinė anglų k. pamoka “My town‘s ABC“

Kovo 13 d. 8 klasės mokiniams vyko netradicinė anglų k. pamoka. Pamokos tikslas – išmokti kuo daugiau žodžių, prasidedančių skirtingomis abėcėlės raidėmis. Mokiniai, dirbdami komandomis, fotografavo įvarius objektus, reiškinius, veiksmus, prasidedančius visomis abėcėlės raidėmis.  Nugalėtoja komanda ta, kuri gebės surasti ir nufotografuoti kuo daugiau skirtingų objektų.

Nors ir ryto būta gana vėsaus, bet komandinė dvasia neleido mokiniams nuobodžiauti. Tačiau, kaip sakoma, gera pradžia pusė darbo. Kita veikla, laukianti mokinių, yra nuotraukų apipavidalinimas bei pristatymas priešininkų komandai. Mokiniai taip pat parengs komandai-varžovei žodynėlį su naujai surastais žodžiais. Taigi, kaip sakoma, laukiame tęsinio.

Anglų k. mokytoja S. Ažukienė

Paroda „Knygnešys“

Kovo 16 dieną mokyklos bibliotekoje atidaryta paroda „Knygnešys“, skirta paminėti Knygnešio dienai. Ją organizavo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Aurelija Paciukonienė ir bibliotekininkė Alma Vaišnienė. Parodoje galima pamatyti įvairios senos ir labai įdomios literatūros: laikraščių, knygų, vadovėlių, maldaknygių, brošiūrų, kurių leidimo metai nuo 1892 m. iki 1938 m. Dėkojame eksponatų savininkams, kurie mums paskolino labai įdomų turtą, kad sugebėjo išsaugoti, perduodant iš kartos į kartą, kad pamatytų visa mokyklos bendruomenė. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja kartu su mokiniais padarė stendą apie Lazdijų rajono knygnešius. Paroda veiks visą kovo mėnesį. Kviečiame aplankyti.

Bibliotekininkė Alma Vaišnienė

OLWEUS patyčių prevencijos programos mokymai

Kovo 15 dieną vykdant OLWEUS patyčių prevencijos programą mokykloje vyko MSG vadovų mokymai, kurių lektorė buvo OLWEUS patyčių prevencijos programos instruktorė Laima Stankevičienė. Nagrinėjome, kaip mums sekasi, MSG darbo ypatumus ir sunkumus, individualų darbą patyčių prevencijos srityje, kaip organizuojamos klasių valandėlės, aptarėme, kaip kovo 19–26 d. vyks veiksmo savaitė „Be patyčių“ ir dar daug kitų klausimų.

OLWEUS patyčių prevencijos programos koordinatorė mokykloje Alma Vaišnienė

Tradicinė Kovo 11-oji netradiciškai

Valstybinės šventės mums visada yra svarbios, jas švenčiame, tačiau susikaupę ir rimti. Kovo 11-ąją, Lietuvos nepriklausomybės dieną mokykloje minėjome šiek tiek anksčiau, kovo 9 d. Bet kuriuo atveju ši diena yra kitokia, išskirtinė. Visų pirma, mokyklos bendruomenė buvo skatinama į darbą ateiti pasipuošus tautinių spalvų drabužiu ar aksesuaru. Gera buvo stebėti visus tuos, kurie prisijungė prie iniciatyvos ir tądien vaikščiojo spalvingi. Taip pat per vieną iš ilgųjų pertraukų visi norintys ir galintys žingsniavo į mokyklos parkelį, gavo spalvotus balionus ir, pasirinkę širdžiai mieliausią vietą tarp maumedžio ir didžiosios eglės, stojo į Lietuvos trispalvę – turėjome gyvąją vėliavą. Vėliau mokyklos bendruomenė rinkosi į antrojo aukšto fojė, kur mokiniai, vadovaujami muzikos mokytojos, surengė etninę popietę teigdami, kad jie yra maži, ypač didelių darbų nudirbti negali, bet užtat gali prisidėti prie Lietuvos kūrimo saugodami etninį paveldą. Taip ir yra: girdėjome ne tik gražių apie tėvynę, bet dainų, smulkiosios tautosakos, regėjome šokį ir džiaugėmės tuo, kad tautiniais rūbais pasipuošusios merginos švytėjo. Vadinasi, etninis paveldas nėra atgyvena. Vadinasi, ir kitas valstybines šventes galima švęsti būtent taip.

Lietuvių k. ir literatūros mokytoja A. Paciukonienė

Kompiuteriukai vaikams

Kovo 9 d. Lazdijuose projekto „Kompiuteriukai vaikams“ savanoris Justinas Zailskas iš „Robotikos akademijos“ išdalino net 170 „BBC Micro:bit“ kompiuteriukų, skirtų visiems Lazdijų rajono penktokams. “Micro:bit“ kompiuteriukai yra programuojami itin paprastai, nes buvo sukurti būtent vaikams ir jų mokymuisi. Mūsų mokyklos penktokai taip pat džiaugiasi gautomis dovanomis.

 Informacinių technologijų mokytoja A. Kancevičienė

Mokykloje – ir geografijos olimpiada, ir nuskinti laurai

Kovo 7 dieną Šeštokų mokykloje vyko rajoninė geografijos olimpiada. Joje puikiai sekėsi Vasarei Tamašauskaitei. Mūsų mokyklos atstovė iš visų rajono olimpiados dalyvių pasirodė geriausiai ir užėmė I vietą. Sveikiname Vasarę!!!

Geografijos mokytoja B. Jurkonienė

2018 m. Lietuvos mokinių dailės olimpiados rajoninis turas

Vasario 28 d. Lazdijų meno mokykloje vyko 2018 m. Lietuvos mokinių dailės olimpiados „Lietuvos sėkmės istorijos šimtmetis: praeitis, dabartis, idėja Lietuvai“, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, antrasis etapas. Jame dalyvavo Lazdijų Motiejaus Gustaičio, Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus, Veisiejų Sigito Gedos gimnazijų, Šeštokų, Aštriosios Kirsnos, Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės, Krosnos, Kučiūnų mokyklų, Lazdijų meno mokyklos ir jos Seirijų skyriaus jaunieji dailininkai.

Mūsų mokyklai atstovavo 10 kl. mokinė Laura Galdikaitė ir 9 kl. mokinės Agnė Malažinskaitė bei Patricija Skugorovaitė.

Dailės mokytoja R. Kulakauskienė

2018 m. Lietuvos mokinių technologijų olimpiados II etapas

Vasario  26 d. Lazdijų r. Kapčiamiesčio E.  Pliaterytės mokykloje vyko technologijų olimpiados II etapas, kuriame dalyvavo mokiniai iš 10-ies rajono mokyklų. Olimpiados tema „Šimtas ateities ženklų Lietuvai“.

Iš mūsų mokyklos savo darbus pristatė 10 klasės mokiniai Vasarė Tamašauskaitė ir Edvinas Petrauskas.

Technologijų mokytoja R. Kulakauskienė

„Mero pusryčiuose“ – chemijos žinovas

Lazdijų rajono savivaldybės ugdymo įstaigų mokytojai, mokiniai kasmet nekantriai laukia tradicinių Mero pusryčių, į kuriuos pakviečiami patys geriausi, talentingiausi ir sėkmingiausi rajono mokiniai, įvairių konkursų ir olimpiadų rajoninių turų pirmų vietų laimėtojai, šalies olimpiadų, konkursų, varžybų prizinių vietų laimėtojai ir juos rengę mokytojai. Kovo 7 d. Šeštokų mokyklai atstovavo 9 klasės mokinys Gytis Gliaudenius, kuris tapo chemijos olimpiados II turo 1 vietos nugalėtoju tarp Lazdijų rajono devintokų. Sveikinu jį ir linkiu ir toliau gilinti savo žinias nagrinėjant chemiją.

Chemijos mokytoja T. Radzevičienė