14 vasario, 2018Daily Archives

Mokykloje – jubiliejus

Šiandien, vasario 14 dieną, sukanka lygiai 20 metų nuo to laiko, kai mokykloje buvo sumaketuotas, išspausdintas ir išplatintas pirmasis laikraštis. Kaip sakė informacinių technologijų mokytoja Alina Kancevičienė ir viena iš laikraščio leidėjų Inesa Klimavičienė, buvusi Šeštokų mokyklos mokinė, darbas atliktas vieninteliu (!) tuo metu mokykloje buvusiu kompiuteriu. Pirmasis leidinukas buvo pavadintas “Valentukas”, vėliau leista ir daugiau kitoms progoms skirtų laikraštukų.

Prie pirmojo laikraščio leidybos prisidėjo Inesa Mockevičiūtė-Klimavičienė, Gita Vaičeskaitė-Galminienė, Vilius Kyguolis ir Darius Kizelevičius.