21 balandžio, 2017Daily Archives

Akcija „Darom 2017“

2017-04-21 visa mokyklos bendruomenė prisijungė prie respublikinės akcijos “Darom 2017”. Mokiniai, kartu su klasių auklėtojais, dalykų mokytojais ir kitais mokyklos darbuotojais tvarkė mokyklos aplinką: grėbė pernykštę žolę, rinko šiukšles, šakas, šlavė šaligatvius ir aikštyną, pureno gėlynus. Vyriausieji mokiniai kartu su pedagogais tvarkė Kalniškės mūšio vietą.