12 balandžio, 2017Daily Archives

Konferencija

2017-04-12 Šeštokų mokyklos pedagogai skyrė kvalifikacijos kėlimui ir dalyvavo Kalvarijos gimnazijoje vykusioje konferencijoje ,,Mokinio individuali pažanga – pagalbininkas kelyje į sėkmę”. Konferencijos tikslas – pasidalinti gerąja darbo patirtimi bei numatyti būdus ir priemones kuriant individualios mokinio pažangos tobulinimo sistemą.