21 vasario, 2017Daily Archives

Gimtosios kalbos diena

Šeštokų mokykloje buvo minima Gimtosios kalbos diena. Visi mokiniai per lietuvių kalbos pamokas žiūrėjo J. Trukano režisuotą filmą “Knygnešys”, susipažino su kasdienybe žmonių, bene labiausiai prisidėjusių prie gimtosios kalbos išsaugojimo. Po filmo diskutavome, kiek žmogus turi turėti dvasios stiprybės, kiek turi paaukoti dėl savo kilnių siekių. Taip pat lietuvių kalbos kabinete visi norintys galėjo apžiūrėti senų spaudinių parodą, apžvelgti stendą, kuriame viešinama informacija apie žymiausią Šeštokų krašto knygnešį A. Miluką bei kitus Lazdijų rajone veikusius knygnešius. Be to, mokyklos bibliotekininkė apdovanojo mokinius, dažniausiai varsčiusius bibliotekos duris ir perskaičiusius daugiausiai knygų. Aktyviausia skaitytoja išrinkta Austėja Plonytė, 3 klasės mokinė, ji gavo dovanų knygą, o paguodos prizų nusipelnė ketvirtokė Gabrielė Bendžiūtė ir antrokė Austėja Pranskevičiūtė.

Rusų kalbos olimpiada

2017m. vasario 21 dieną į Šeštokų mokyklą suvažiavo Lazdijų rajono rusų kalbos mokytojai ir mokiniai, kurie geriausių rezultatų pasiekė savo mokyklose, laimėję pirmas vietas rusų kalbos olimpiadoje. Mokinius ir mokytojus pasveikino Šeštokų mokyklos direktorė M.Januškevičienė ir palinkėjo sėkmės.

Mūsų mokyklos dešimtokės Aistė Visockytė ir Gytė Burinskaitė dalyvavo 9-10 klasių olimpiadoje. Dvi pirmąsias vietas užėmė Roberta Maslauskaitė iš Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos – mokytoja J.Kaminskienė ir Ernesta Ažukaitė iš Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos – mokytoja Liuda Brazienė.
10-11 klasių olimpiadoje pirmąją vietą laimėjo Janita Supranavičiūtė iš Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos – mokytoja Ugnė Babkauskienė.
Po olimpiados mokiniai pabendravo, pasivaišino saldumynais ir susipažino su gražia Šeštokų mokykla. Mokyklos direktorė M.Januškevičienė įteikė padėkas mokytojams už mokinių paruošimą olimpiadai ir padėkas mokiniams už dalyvavimą olimpiadoje.