19 gruodžio, 2016Daily Archives

Adventinė popietė

Šeštokų mokykloje vyko adventinė popietė “Gerumo link”. Popietėje dalyvavo visa mokyklos bendruomenė. Dalyviai uždegdami advento žvakeles keliavo link Šv. Kalėdų. Trumpam įvairių klasių mokiniai virto pranašais, piemenėliais, angelais. Savo tikėjimą liudijo Šeštokų bendruomenės narys, buvęs mokyklos mokinys Saulius Plonis ir gerbiamas parapijos klebonas kun. Eugenijus Naujalis. Su lietuviškomis advento giesmėmis ir dainomis supažindino garbios viešnios Genovaitė Petručionienė ir Natalija Kancevičienė. Šventės pabaigoje kiekvienai klasei organizatoriai įteikė trečios klasės mokinių gamintas Prakartėles ir dešimtokų žvakeles.