2 lapkričio, 2016Daily Archives

Seminaras mokytojams

          Lazdijų r. Šeštokų ir Šventežerio mokyklų mokytojų bendruomenės dalyvavo seminare „Mokymosi pažangos planavimas temai ir mokinio pasiekimų vertinimas pamokoje“. Seminarą vedė Stasė Bingelienė, Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos mokytoja – metodininkė. Programos dalyviai mokymų metu mokėsi planuoti kiekvienos pamokos pažangą, t. y. sutelkti dėmesį į ugdymo turinio pritaikymą skirtingų pasiekimų lygių pagal BUP mokinių poreikius, ugdyti mokytojų gebėjimą taikyti įvairias vertinimo pamokoje strategijas mokinių konkretiems pasiekimams pamatuoti, mokėsi taikyti įvairius formuojamojo ir diagnostinio vertinimo būdus mokinių pasiekimams pamatuoti pagal pamokos uždavinio kriterijus. Seminaro II dalis bus gruodžio 27d.