27 spalio, 2016Daily Archives

Meninė Edukacija „Mandalų gamyba iš spalvoto smėlio“

Tęsiasi „Eksperimentuok! Išmok! Sužinok! Sukurk!“ gabių bei  talentingų mokinių gebėjimų, motyvacijos, lyderystės  bei  žingeidumo skatinimo, atskleidimo ir puoselėjimo projektas. Per socialines ir edukacines veiklas, išvykas bei netradicines pamokas gabūs ir talentingi mokiniai turi galimybę atsiskleisti, atrasti savyje slypinčius gebėjimus  ne tik mokslui, menui bet ir visapusiškai saviraiškai, kurios dėka jie ugdosi pasitikėjimą savimi, aktyvumą, norą dalyvauti renginiuose, popamokinėje veikloje ir ne tik dalyvauti mokyklos bendruomenės gyvenime, bet ir patys kurti mokyklos gyvenimą.

Spalio 27 d. mūsų mokykloje vyko netradicinė edukacinė pamoka „Mandalų gamyba iš spalvoto smėlio“. Užsiėmimą vedė Eglė Juzėnė, MB „Pramogų skonis“ vadovė. Renginyje dalyvavo 23 mokiniai. Užsiėmimo metu vaikai susipažino su mandalomis ir jų paskirtimi, stebėjo videofilmą apie Tibeto vienuolių ypač kruopščiai kuriamų mandalų grožį ir patys kūrė mandalas iš spalvoto smėlio.

Continue reading »