10 rugsėjo, 2016Daily Archives

Kelionė „Lietuvybės pėdsakų paieška Augustavo ir Seinų žemėse“

Tik sugrįžus po vasaros atostogų, Šeštokų mokyklos bendruomenė vėl pakvietė bendruomenės narius į trumpą, bet įspūdingą kelionę „Lietuvybės pėdsakų paieška Augustavo ir Seinų žemėse“.

Šios kelionės metu mokiniai, jų tėveliai ir pedagogai turėjo galimybę įgyti dalykinių lietuvių kalbos, geografijos, istorijos, tikybos mokslų kompetencijų.