27 gegužės, 2016Daily Archives

Paskutinio skambučio šventė

   Nuaidėjo paskutinis mokyklinis skambutis 61(1) laidos 13 abiturientų.

Viskas prasideda ir baigiasi. Dvyliktokams paskutinis skambutis – moksleiviško gyvenimo pabaiga ir egzaminų pradžia.

 Šventę pradėjo Greta Labenskaitė, atlikdama M. Mikutavičiaus dainą ,,Apie mus“. Abiturientus sveikino mokyklos direktorė M. Januškevičienė, sveikinimo žodį tarė būsimi pirmokėliai, pirmoji mokytoja L. Kunigonienė, klasės auklėtoja A. Vaišnienė, miestelio klebonas E. Naujalis.

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui D. Kalesnikas ne tik sveikino abiturientus linkėjo jiems sėkmės, bet ir įteikė padėkos raštus.

 Savo smuiko garsus dvyliktokams skyrė ir R.Kairaitytė. Ji pagrojo du kūrinius.

 Šventę organizavo 11 klasės mokiniai ir auklėtoja O.Žėkienė. Abiturientai vienuoliktokams perdavė simbolinį raktą ir testamentą.

 Jūs išeinat. O viskas lieka čia. Kad ir po dešimties, dvidešimties metų sugrįšit, rasit dalelę savęs. Praeitis tykos jūsų kiekvienoje klasės kertelėje, už kiekvieno mokyklos kampo. Ir primins – čia buvot laimingi, čia buvot saugūs, čia ir rūpesčių beveik nebuvo…

 Akimirkos iš paskutinio skambučio šventės…

Dailės ir technologijų pamoka „Medžio drožyba“

Dailės ir technologijų pamoką „Medžio drožyba“ pradinių klasių mokiniams vedė antros klasės mokinio Alano tėtis Virginijus. Jis mokiniams pristatė paties pagamintus medžio dirbinius. Paaiškino, kad medis apdirbamas įvairių formų  raižytuvais, peiliukais, dildėmis, kaltais, o naudojama mediena turi būti patvari, lengvai apdirbama, vientisa. Virginijaus dirbiniai įvairuoja nuo smulkių ornamentų, skulptūrėlių iki didelių kryžių. Antros klasės mokiniams jis padovanojo savo meno kūrinį „Pelėda“ .