19 gegužės, 2016Daily Archives

Gamtos ir tiksliųjų mokslų diena

 Devintos ir dešimtos klasių mokiniai dalyvavo integruotame renginyje – gamtos ir tiksliųjų mokslų dienoje, kurios tikslas  – integruojant gamtos ir tiksliuosius mokslus, plėtoti mokinių gamtamokslines ir matematines kompetencijas, formuoti praktinės veiklos ir komandinio darbo įgūdžius, populiarinti gamtos ir tiksliuosius mokslus. Renginio metu mokiniai burtų keliu buvo paskirstyti į mišrias komandas, kurios tarpusavyje varžėsi atlikdamos praktines ir kūrybines užduotis. Mokytojų parengtos užduotys buvo integruotos, siejosi su matematikos, fizikos ir biologijos dalykais: mokiniai sprendė uždavinius, galvosūkius, kūrė eilėraščius ir bandė paaiškinti kasdieninius reiškinius. Komandų darbus ir atsakymus tikrino ir vertino garbingai išrinkta vertinimo komisija – devintokė Greta ir dešimtokė Aistė. Renginį organizavo ir vedė fizikos mokytojas A.Kazakevičius, matematikos/informacinių technologijų mokytoja A.Kancevičienė ir biologijos mokytoja J. Vaičeskienė.