6 sausio, 2016Daily Archives

Olimpiados mokykloje

2015m. lapkričio-gruodžio mėnesiais mokykloje vyko informacinių technologijų, lietuvių k. ir literatūros, chemijos ir biologijos olimpiados, bei anglų k. 9-10 kl., epistolinio rašinio ir jaunųjų filologų konkursų mokykliniai turai. Rajoniniame informacinių technologijų olimpiados ture Šeštokų mokyklą jau atstovavo Tamašauskaitė V.-8kl., Marcinkevičiūtė R.-7kl. ir Kairaitytė R.-9 kl., o lietuvių k. ir literatūros rajoniniame ture mokyklą atstovaus R. Kairaitytė-9kl., A.Vilčinskaitė-10kl. ir V. Baudytė -10 kl., chemijos – A. Pakruopytė-10 kl., R. Kairaitytė -9 kl., biologijos – R. Kairaitytė- 9kl. Į rajoninį epistolinio rašinio konkurso turą siunčiami K. Šuminskaitės – 8kl. ir R. Kairaitytės – 9 kl. darbai, į jaunųjų filologų konkurso II etapą pateko R. Kairaitytė – 9kl.