14 lapkričio, 2015Daily Archives

Tarptautinė tolerancijos diena

  Vykdydami vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programą ,,Gerumo link“ lapkričio 14 dieną mokykloje paminėjome Tarptautinę tolerancijos dieną. Šiais metais tolerancijos dienos simbolis – mozaika. Kiekviena klasė darė žodžio  TOLERANCIJA  raidžių mozaiką. Mozaika iš raidžių labai graži, įdomi, nes kiekvienos klasės vis kitokia raidė ir iš kitokios medžiagos, kitoks raštas, viena už kitą gražesnė. Klasė po kiekviena raide segė labai įdomias sentencijas. Žodis TOLERANCIJA yra pakantumas kitam, kitokiam, gebėjimas gerbti kitą asmenį, kurio įsitikinimai ar nuomonė yra kitokia. Klasių valandėlių metu vyko pokalbiai, diskusijos apie toleranciją. Mūsų visų noras buvo ir yra gebėti toleruoti kitą ir gražiai sugyventi.

Jaunųjų šaulių užsiėmimas

Lapkričio 14 dieną mokyklos jaunieji šauliai dalyvavo Alytaus I-osios šaulių rinktinės organizuotame užsiėmime. Jaunieji šauliai žiūrėjo patriotinį filmą, dalyvavo žygyje po Alytaus apylinkes. Žygio metu kontroliniuose taškuose jaunieji šauliai  mokėsi kūrti  laužus, statė pastoges, rišo mazgus, filtravo vandenį ir maskavosi.Su dideliu susidomėjimu mokėsi šaudybos pradmenų, šaudė iš pneumatinių šautuvų. Dauguma jaunųjų šaulių svajoja užaugę ateiti tarnauti į Lietuvos kariuomenę ir taip prisidėti prie Tėvynės gynimo, todėl sako, jog tai, ko mokosi dabar bus naudinga ateityje.