8 gegužės, 2015Daily Archives

Tiksliųjų mokslų diena

Šeštokų mokykloje vyko gamtos ir tiksliųjų mokslų diena “Dešimtokai gali?!”. Šventę atidarė mokyklos direktorė M. Januškevičienė, pasveikindama dešimtokus, linkėdama sėkmės žaidime. Viktorinoje varžėsi 4 mišrios komandos iš Lazdijų r. Šeštokų, Būdviečio, Krosnos ir Marijampolės sav. Želsvos pagrindinės mokyklos. Mokiniai atliko matematikos, fizikos, chemijos ir biologijos integruotas užduotis: sprendė uždavinius, galvosūkius, kūrė eilėraščius, bandė paaiškinti kasdienius reiškinius. Nors viktorinoje ir buvo lyderiai, tačiau nugalėjo gera nuotaika, įgytos žinios ir patirtis, užmegztos pažintys. Pasibaigus viktorinai, mokyklos direktorė įteikė padėkas dalyvavusių mokyklų mokiniams už aktyvų dalyvavimą renginyje. Renginį vedė biologijos mokytoja J.Vaičeskienė, fizikos mokytojas A.Kazakevičius ir matematikos/informacinių technologijų mokytoja A.Kancevičienė. Svečius iš kitų mokyklų priėmė ir užėmė 10 klasės mokiniai ir laikinoji jų auklėtoja A. Valasevičienė. Pasirodo, “Dešimtokai gali!”