25 lapkričio, 2013Daily Archives

Susitikimas

   Šeštokų mokykloje lankėsi pasaulio štangos spaudimo čempionas, Lazdijų M. Gustaičio gimnazijos auklėtinis Klaudijus Malevskis. Susitikimo tikslas- sveikos gyvensenos propagavimas ir jaunų žmonių motyvavimas tikslingai veiklai. Jaunasis sportininkas pristatė savo pasiekimus, papasakojo apie treniruojamą sporto šaką, dalijosi žiniomis apie sveiką gyvenseną, sportininko gyvenimo būdą bei nuoširdžiai bendraudamas atsakinėjo į mokinių užduotus klausimus. Susitikimas buvo organizuotas įgyvendinant sveikatinimo projektą “Sveika šeima, sveikas vaikas”. Susitikimą organizavo kūno k. mokytojas K. Žilinskas.

Jurgita Vaičeskienė, pavaduotoja ugdymui, biologijos mokytoja”