15 spalio, 2013Daily Archives

Šeštokų mokykla – literatūros kritiko akiratyje

        Lazdijų r. Šeštokų mokykla sulaukė garbingo svečio, buvusio savo auklėtinio Valentino Sventicko. Prieš kelerius metus viename internetiniame portale buvo paminėta, kad šis žmogus eina pareigas, kurios ir vadinasi „Valentinas Sventickas“. Ne be reikalo. Tai Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos vyriausiasis redaktorius, kritikas daugelio knygų autorius, sudarytojas ir rengėjas, buvęs ilgametis Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkas, Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos prezidentas. Su vienomis iš šių pareigų ir buvo susijęs apsilankymas.

       V.Sventickas savo gimtojo miestelio mokykloje susitiko su vyresniųjų klasių mokiniais, kalbėjo apie literatūros kritiko kelią, leidybinius rūpesčius ir džiaugsmus. Viena pagrindinių temų – 2005–2012 m. leista „Lietuvių literatūros lobynas. XX amžius“ knygų serija, kurią sudaro 30 lietuvių literatūros klasikų rinktinė kūryba. Per septynerius metus leidžiant „Lietuvių literatūros lobyno“ seriją, pasirodė tokių klasikinių autorių kaip Žemaitės, Maironio, Salomėjos Nėries, Antano Škėmos, Juozo Tumo-Vaižganto, Jono Biliūno, Kazio Binkio ir kitų XX amžiaus rašytojų reprezentacinės kūrybos rinktinės, susibūrė ištikimas serijos gerbėjų ratas. Svečias, mokinių paklaustas, kuris iš serijos autorių jam arčiausiai širdies, atsakė, kad pats sudarė Maironiui skirtą tomą… Serijos leidiniai suteikia galimybę ne tik naujai pažvelgti į trisdešimties autorių kūrybą, bet ir buvo atitaisyti sovietmečio cenzūros iškraipymai, atnaujintos redakcijos. Tai be­ne vie­nin­te­lė kny­gų se­ri­ja šiuo­lai­ki­nė­je Lie­tu­vo­je, re­mia­ma pri­va­čių me­ce­na­tų lė­šo­mis, ir jau gy­ve­na, pa­sak V. Sven­tic­ko, šiek tiek ne­įp­ras­tą, ne­ti­kė­tą gy­ve­ni­mą – vers­li­nin­kas Č. Kar­baus­kis apie 1,5 tūkst. ti­ra­žo eg­zemp­lio­rių do­va­no­jo žem­dir­biams.

        Visą knygų seriją svečias padovanojo ir Šeštokų mokyklai. Mokyklos bendruomenė džiaugiasi ne tik dar spaustuvės dažais kvepiančiomis literatūros klasikų knygomis, bet ir galimybe skaityti senesnius, dar sovietmečio cenzūros nepaliestus kai kurių autorių tekstus. Dėkojant už dovanas ir turiningai praleistą laiką, mokyklos direktorė M. Januškevičienė įteikė V. Sventickui padėką bei simbolinių Šeštokų mokyklą reprezentuojančių dovanėlių, o mokiniai – gėlių.