Mokinių pavežėjimas į mokyklą

 Rugsėjo 1 dieną į Šeštokų mokyklą mokinius veš tokiu laiku:

Maršrutas

Rugsėjo 1 dieną

Iš Oleandrų 7.45
  Ramanavo 7.50
  Krosnos 8.00
  Krosnėnų 8.05
  Birutos 8.10
Iš N. Kirsnos 8. 20
Iš Pakirsnių 8.25
Iš Rimiečio 8.30
Iš Rudaminos 8.35
Iš Maišymų 8.37
Iš Mikniškių 8.40
Iš Kirsnelės 8.45
Įš Jukneliškės 8.50

Po šventės mokinius parveš į namus

Mokinius į mokyklą nuo rugsėjo 2 d. veš tokiu laiku:

Maršrutas

 

Iš Krosnos

7.00

Iš Krosnėnų

7.05

Iš Birutės

7.08

  Ramanavo

7.15

  Oleandrų

7.20

Iš Rimiečio

7.05

Iš Pakirsnių

7.13

Iš N. Kirsnos

7.17

Iš Rudaminos

7.35

Iš Maišymų

7.40

Iš Mikniškių

7.45

Iš Kirsnelės

7.49

Iš Vidzgailų

7.40

Įš Jukneliškės

7.50

P.s. grafikas gali keistis

Po pamokų veš tokiu laiku :

Į Kirsnelę, Mikniškius, Maišymus, Rudaminą,Rimietį(Tik pradinių klasių mokinius)

12.50

Į Birutą, Krosnėnus, Krosną, , Saltininkus, Ramanavą

13. 45

Į Jukneliškę , Vidzgailus

14. 40

Į N.Kirsną, Pakirsnius, D. Kirsną

15.00

Į Ramanavą, Oleandrus

15.30

Į  Kirsnelę, Mikniškius, Maišymus,

14.45

P.S. grafikas gali keistis.

 

Abiturientų išleistuvės

2015-07-10 Lazdijų r. Šeštokų mokykloje buvo įteikti brandos atestatai dvylikai 60-sios laidos abiturientų. Tai paskutinė Lazdijų r. Šeštokų mokyklos abiturientų laida.

SKELBIMAS.NETRUKUS PRASIDĖS BENDRASIS PRIĖMIMAS Į AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS

Pirmadienį, birželio 1 d. prasideda bendrasis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Bendrojo priėmimo prašymai teikiami ir koreguojami tik internetu Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) informacinėje sistemoje iki liepos 18 d. 15 val. Daugiau…

Šeštokų miestelio šventė

Šeštokų miestelio šventėje  dalyvavo mokyklos bendruomenė.

Gedulo ir vilties dienos minėjimas

Birželio 14-ąją Gedulo ir vilties dienos minėjimo renginyje dalyvavo ir mūsų mokyklos bendruomenė. Renginys  įvyko Šeštokuose, prie geležinkelio stoties, skverelyje, kur  yra pastatytas kryžius tremtiniams atminti. Čia susurinko  žmonės iš įvairių mūsų rajono vietų, valdžios, įstaigų atstovai prisiminti kas buvo Sovietų Sąjungos su mūsų   tauta daroma, prisiminti  labai skaudžius mūsų istorijos puslapius, pagerbti  žmonių atminimą, kentėjusių tremtyje ir lageriuose.  Apie  masinius  trėmimus  ir okupaciją, jos žalą, padarytą Lietuvai, savo pranešime skaitė istorijos mokytojas E.Januškevičius, tremtinių eiles  ir dainas padainavo mūsų mokyklos mokinės. Taip mokyklos bendruomenė prisidėjo prie šio renginio programos, taip pat talkino jam ruošiantis muzikos mokytoja, mokyklos  direktorė, direktorės pavaduotojas ūkiui.

Animacinio filmo kūrimas

2015 m. mokykla kaip partnerė dalyvauja Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus projekte apie animacinių filmų kūrimą „Animacijos edukacinė programa „Etnografinių regionų pasakos“. Projektas vykdomas 2015 metais ir skirtas Etnografiniams regionų metams. Projekto metu mokinių grupė, padedama profesionalios animacijos režisierės Rasos Jonikaitės per 2 val. kuria trumpą animacinį filmuką pagal mokinių gyvenamo etnografinio regiono pasaką.

Daugiau…

Vasaros poilsio stovykla

Mūsų mokykloje nuo 2015 birželio 8 d. veikia vaikų dieninė vasaros poilsio stovykla ,,Per vasarą – nė ašaros“. Programą vaikų vasaros poilsiui parengė ir  ją įgyvendina Vaidutė Rinkevičienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė ir Irena Bernatonienė, pirmos klasės mokytoja. Joms talkina pradinių klasių mokytojos L.Šimeliauskienė, L.Kunigonienė, G. Dvilinskienė, R.Gibienė.

Pasienio fiesta 2015

Šeštokų mokyklos bendruomenė dalyvavo šventėje ,,Mes esame dzūkai – girių karaliai“. Dalyvavome šventinėje eisenoje, kūrėme skulptūrą, kuri atspindėjo įstaigos veiklą. Šventė labai patiko. Daug įdėta darbo, kad visiems būtų gera ir smagu. Dėkojame organizatoriams, šios šventės įkvėpėjams.